شعار

فناوری

من اعتقاد دارم که سرانجام می توانم کاری را انجام دهم که برای انسان‌ها بسیار مفید و سومند خواهد بود.

"مارک زاکربرگ"

شعار

تجارت

در بسیاری از مواقع افراد نمی‌دانند چه می‌خواهند تا آنکه کسی آنچه را می‌خواهند ‌به ایشان نشان دهد. 

"استیو جابز"

شعار

الکترونیک

اگربخشی از کسب وکار شما در بستر اینترنت نباشد آن کسب و کار دیگروجود نخواهد داشت

"بیل گیتس"