حریم خصوصی

سیاست های حریم خصوصی

این سیاست های حریم خصوصی در ذیل مقررات و ضوابط سایت معتبر می باشند.

شماره موبایلی که به عنوان نام کاربری آنرا ثبت نموده اید تا زمانی که خود شما آنرا در اطلاعات تماس قرار ندهید جزء اطلاعات اختصاصی شما بوده و در دسترس عموم نخواهد بود.

مدیران سایت  کلیه اطلاعات موجود در سرویس (اعم از اطلاعات اختصاصی) را برای ارائه سرویس به شما، ایجاد ارتباط بین شما و سرویس ، پاسخگویی به سوالات و درخواست های شما، ایجاد امنیت سرویس، جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز و چنین اهدافی استفاده می نماید.

اطلاعات کوکی ها و تکنولوژی های مشابه:  کوکی ها فایل های متنی کوچکی هستند که بوسیله کامپیوتر شما به سرویس فرستاده می شوند تا هنگام ورود شما به سرویس شکل حساب شما را منحصر به فرد نمایند. ما از کوکی ها، لاگ فایل ها، پیکسل ها، تکنولوژی های شبیه به آنها و یا ذخیره سازی محلی (مثل ذخیره روی مرورگر شما) برای ضبط اطلاعات شما (شامل اطلاعات اختصاصی) استفاده می نماییم. ما ممکن است این روش ها را برای عملکردهایی مانند موارد زیر به کاربریم : 

الف- بازیابی اطلاعات 

ج- بالا بردن ایمنی سرویس

د- دریافت، فهم و ارتقاء تبلیغات

هـ- فهم الگوهای استفاده از سرویس برای ارتقاء آن و ارائه خدمات بهتر

برای نمونه ما ممکن است کوکی هایی را به کار ببریم تا ترجیح زبان یا دیگر تنظیمات را ذخیره نمایند که شما برای هر ورود به سرویس نیاز به تنظیم آنها نداشته باشید. 

اطلاعات اختصاصی شما را درحدی که به طور منطقی ضرورت دارد در اختیار ارائه کنندگان سرویس قرار می گیرد تا سرویس را اجراکنند، ارتقاء بخشند یا آنرا نگهداری  نمایند. 

ما اطلاعات اختصاصی شما را نمی فروشیم یا در اختیار دیگر کمپانی ها برای اهداف تجاری و بازاریابی  آنها قرار نمی دهیم، مگر با کسب رضایت شما یا به عنوان بخشی از برنامه ای که شما قادر به ورود و خروج از آن هستید.