سامانه بار شمار

بار شمار

شرکت پدیده ارتباط پرستو در راستای تلفیق تکنولوژی در زندگی و کسب و کار، سامانه بار شمار را جهت حمل و نقل، تولید نموده و با عملکرد مثبت توانسته در این عرضه خدمتی نوین ارئه دهد.

در روال سنتی کنترل ماشین آلات، گزارشگیری، صدور پته، شمارش بار، و ... با مشکلات و خطاهای متعددی روبرو بوده كه بطور سهوی یا عمدی اتفاق می افتد.


ویژگی های سطوح نرم افزار بار شمار به شرح زیر می باشد

 • سطح اول - پته نویس (کنترل چی)
 1. نرم افزار پته نویس
 2. تک کاربره
 3. کاربری آنلاین و آفلاین
 4. دستگاه کارت خوان
 5. کارت مغناطیسی
 6. ثبت ماشین آلات بارگیری
 7. ثبت ماشین آلات حمل
 8. ثبت محل بارگیری و تخلیه(مبدا و مقصد)
 9. صدور قبض(پته) به صورت چاپی
 10. گزارشگیری جزییات پروژه فعال
 11. ارسال پیامک همزمان به ذینفعان
 12. سرعت و دقت بالا
 13. قابلیت کنترل اشتباه در پروژه
 14. افزایش بهره‌وری و راندمان در کار
 • سطح دوم - پیمانکاران
 1. نرم افزار پته نویس و پیمانکار
 2. چند کاربره
 3. کاربری آنلاین و آفلاین
 4. دستگاه کارتخوان
 5. کارت مغناطیسی
 6. ثبت پروژه
 7. ثبت کنترل‌چی یا پته نویس
 8. ثبت ماشین آلات بارگیری
 9. ثبت ماشین آلات حمل
 10. ثبت محل بارگیری و تخلیه(تعیین مبدا و مقصد)
 11. کنترل زمانی مبدا تا مقصد بار
 12. گزارش برآورد هزینه
 13. صدور قبض(پته) بصورت چاپی
 14. گزارشگیری جزییات همه پروژه‌ها
 15. گزارشات چاپی به صورت PDF
 16. آرشیو و بایگانی سوابق
 17. ارسال پبامک همزمان به ذینفعان
 18. سرعت و دقت بالا
 19. قابلیت کنترل اشتباه در پروژه
 20. افزایش بهره‌وری و راندمان در کار